Meddelelse til aktionærer

Beregning af avancer ved salg

Regneark udviklet af SKAT til brug for beregning af avancer ved salg af medarbejderaktier. Spørgsmål til regnearket, og henvendelser i øvrigt vedrørende selvangivelse mv., skal rettes til SKAT på telefon 72 38 82 82.

> download regneark (xls)


    Facebook Twitter LinkedIn