Information om salg af Grundfos medarbejderaktier i 2010/2011

Hvilke aktier kan du sælge?

I øjeblikket er følgende aktier i Grundfos Holding A/S frigivet til salg:    

  • Alle aktier, som stammer fra ombytning (i 2002) af Grundfos A/S-aktier.  
  • Aktier købt til rabatkurs i 2001, 2003, 2004 og 2005.

Den 1. januar 2013 frigives aktier købt til rabatkurs i 2007.

 

Hvordan finder du ud af hvilke aktier du har?

Du har modtaget følgende information om dine Grundfos-aktier:

  • Årsopgørelse fra dit depot i Danske Bank
  • Aktiebeviser modtaget fra Grundfos i forbindelse med køb.
  • Ombytningsnota fra Danske Bank (i 2002), hvis du har ombyttet Grundfos A/S til Grundfos Holding-aktier.
  • Købsnota for aktier købt i 2001, 2003, 2004 og 2005.

 

 

Hvad er salgskursen?

Kursudviklingen for aktier i Grundfos Holding A/S i de seneste år:

Senest kurser:

  • 2009: 192,25 DDK
  • 2010: 277,77 DKK
  • 2011: 662,08 DKK

(Se tidligere kurser nederst på siden)

2011-kursen træder i kraft 1. maj 2011.

 

Hvordan beskattes fortjenesten?

Fortjeneste ved salg af aktier i Grundfos medarbejderaktier beskattes som aktieindkomst (28% skat), forudsat at din samlede aktieindkomst ikke overstiger 48.300 (satsen gælder både for 2010 og 2011)
– dobbelt beløb for ægtefæller.

Eksempel; Skat ved salg af Grundfos Holding aktier (pdf)

Man skal selv føre fortjenesten på selvangivelsen.
For salg foretaget i 2010 vil det være i foråret 2011.

 

Hvordan foregår salget?

Salg af aktier i Grundfos Holding A/S kan udelukkende ske gennem Danske Bank ved benyttelse af de særlige blanketter (pdf):

(Hvis der kommer et vindue op når du forsøger ar åbne dokumentet, klikker du på ”yes” i vinduet)

SalgsOrdre (frie aktier) (pdf)

Ombytning til aktier i Grundfos Holding A/S er skattefri.
I vedhæftede skrivelse har SKAT givet dispensation, således at ombytningen til aktier i Grundfos Holding A/S, der fandt sted i juni 2009, er skattefri.

SKATs tilladelse (pdf)

Grundfos Holding AG - tidligere kurser
 Kurs gældende fra 1. maj
ÅrCHF (officielt)DKK (omregnet)
200141,58203,72
200241,66208,96
200333,88173,01
200456,95271,89
200563,01303,54
200678,69377,50
200799,67462,46
200883,22373,71
200938,61192,25
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati